Verbindingsgroep

Om je te verbinden met een ander, moet je eerst weten waar je zelf past in het grotere plaatje.Imam Khalid Benhaddou.

De verbindende factor

Lijst30 #hartvoorvrijheid werkt vanuit principes aan maatschappelijke thema’s. Thema’s die mensen uit alle lagen van de samenleving verbindt, motiveert en inspireert om actief mee bezig te zijn. We onderscheiden twee stromingen;Politiek gedreven (TG) en de Parallelle samenleving (PS).Door middel van een Telegramgroep of Discord kanaal onderhouden de leden van diverse werkgroepen contact met elkaar. Veel werkgroepen hebben één keer per week een zoom meeting. Het is ook mogelijk om, met inachtneming van bepaalde regels, elkaar fysiek te ontmoeten. Dit bepaalt de groep zelf.

Wil je inhoudelijk meepraten over de mogelijkheden van de parallelle samenleving ten aanzien van onze thema’s? Meld je dan aan via het formulier op de desbetreffende themapagina.

Handige informatie

In diverse groepen wordt er per thema nagedacht, over onderwerpen gediscussieerd, ideeën uitgewisseld of initiatieven ontplooid. De verbindingsgroep is opgericht om het contact tussen de afzonderlijke groepen te verbeteren.Zeker nu er groepen zijn ontstaan die thema’s vanuit een parallelle samenlevings oogpunt benaderen, is de verbindingsgroep er voor om te voorkomen dat groepen langs elkaar heen werken of dubbel werk doen. Uiteraard zal de verbindingsgroep waar mogelijk de krachten bundelen zodat de aparte groepen elkaar zelfs versterken.